Live Pilihan IBAI, ABU ANAS

Live Pilihan IBAI, ABU ANAS.

Rabu, 4 November 2009

Alih Bahasa Teks, Bahasa Iklan. stpm

LARAS BAHASA PERNIAGAAN / IKLAN ( LBI )

1. LBI digunakan untuk menyampaikan maksud dengan berkesan.

2. LBI ini berbentuk pemberitahuan fakta. Oleh itu, penyusunan fakta yang jelas
amat dipentingkan dan maklumat disampaikan dengan ringkas tetapi terperinci,

3. Penggunaan ayat ringkas dan pendek serta banyak menggunakan kata adjektif.

4. Bahasa yang bersifat imaginatif dan kreatif.

5. Menggunakan retorik pujukan dan bahasa pengaruh yang bertujuan untuk memujuk dan
mempengaruhi pengguna agar membeli barangan atau perkhidmatan.

6. Cara penyampaian menarik dan mesra.

7. Mementingkan pemilihan dan penyusunan kata tetapi tidak mementingkan tatabahasa.

8. Iklan juga menggunakan slogan atau penyataan tertentusebagai kaedah meyakinkan
pengguna.


LATIHAN.


7 Alih bentuk bahasa iklan yang berikut kepada bentuk bahasa biasa [15 markah ]

Bahagian D

8 Kenal pasti kesalahan bahasa dalam petikan. Pemohon-pemohon adalah dipelawa untuk membuat permohonan Pinjaman Pelajaran Yayasan Y bagi mengikuti pengajian di peringkat Ijazah Pertama, Diploma atau Sijil di Institusi Pengajian Tinggi Awam bagi sesi pengajian Mei 2008.

1. Keutamaan permohonan terbuka kepada Rakyat Duli Yang Maha Mulia Sultan Y yang
memenuhi syarat-syarat berikut :


(a) Pemohon lahir di negeri Y dan ibu bapa pemohon lahir di negeri Y atau:
(b) Pemohon dan ibu atau bapa lahir di wilayah Y sebelum 1 Februari 1978 dan:
(c) Kini telah menetap di negeri Y lebih 10 tahun dan;
(d) Telah mendapat tempat di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Tempatan
(e) Belajar sepenuh masa
(f) Borang yang tidak memenuhi syarat – permohonan dianggap gagal.


2. Pemohon tidak menerima sebarang Biasiswa/Dermasiswa/Pinjaman atau lain-lain bantuan kewangan dari mana-mana organisasi dalam atau luar negara.


3. Pemohon yang berminat boleh mendapatkan borang permohonan yang berharga RM2.00 secara datang sendiri ke alamat di bawah atau memohon melalui pos dengan menyertakan sampul surat beralamat sendiri dan bersetem 60 sen serta Wang Pos RM2.00 atas nama Yayasan Y.


4. Tarikh tutup penerimaan borang permohonan yang telah lengkap diisi pada 30 Jun 2008.


5. Sebarang pertanyaan, permohonan dan penyerahan borang hendaklah dihantar ke alamat
berikut :-


Pengurus Pembiayaan Pendidikan
Tkt. 17, Menara Yayasan Y, No. 18A, Persiaran Selatan,
46000 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan
Tel : 03-7655 2222/2345/2346 samb.140
Faks: 03-7655 2347

NOTA:
• Bayaran pembelian borang di Tingkat 16 – Bahagian Kewangan
• Pengambilan borang di Tingkat 17 – Bahagian Pembiayaan Pendidikan

SILA BUAT LATIHAN TERLEBIH DAHULU,
KEMUDIAN BANDINGKAN DENGAN CADANGAN JAWAPAN YANG DISEDIAKAN.....
SELAMAT BELAJAR.

Tiada ulasan:

SIRAH SAHABAT RASULULLAH - Ustaz Abdul Halim bin Nasir Al-Hafiz

1 - Abu Bakar As-Sidiq
1. Lima Gelaran Mulia Saidina Abu Bakar - Abi Bakrin, Abdul Kaabah, Al-Atiq ( Bebas daripada api neraka ), Al-Awwah ( Orang yang gerun, cemas & takut siksaan Allah ) dan As-Siddiq.

Indahnya Bahasa.

Isu Terkini 1

Informasi Terkini

Agungnya Islam

Kajian Kitab Mestika Hadis - USTAZ ABDUL HALIM BIN NASIR AL-HAFIZ

Kitab Mestika Hadis -Muqaddimah.Hadis 7
Hadis 9

Siri Kuliah Sirah ( Khazanah Silam )

USTAZ ABDUL HALIM NASIR AL-HAFIZ

Fiqh Sirah 1 - Said Ramadan Al-Buti
Ketulinan dan Kesempurnaan Ajaran Rasulullah Siri 2.
Perjuangan Rasululah.
.
.
RIWAYAT HIDUP RASULULLAH S.A.W


Perlembagaan Islam Madinah
.
.
Perang Badar
.
.
Perang Uhud
.
.
.
.
Kitab Sirah Rasulullah

Kajian Kitab Hadis 40 - Imam An-Nabawi

Ustaz Nazmi bin Abd. Karim Hadis ke-14 & 15, Hadis k2-27

Pemikiran Sejahtera

SIRI KULIAH oleh Ustaz Abdul Halim bin Nasir Al-Hafiz
.
.
Iman dan Kehidupan -
Dr. Yusuf Al-Qhardawi
Peringkat Janin.
Mengingati Kurniaan Allah
Nikmat Kemanusiaan.
Ukhuwah.

Berhati Teguh Menghadapi Kesulitan.


.
.
Apa Erti Saya Memeluk Islam - Fathy Yakan

Muslim Akidah


3.
.
.

Kitab Iman Tirmizi, Kitab Syamil Muhammad S.A.W

Kitab Syamail Muhammad SAW
Keperibadian Rasulullah.

Ketulusan Jiwa 2

MEMAHAMI AL-QURAN MELALUI NAHU DAN SORAF Bersama Ustaz Abdullah bin Endut.

Kursus Mamahami Bahasa Arab Al-Quran ( 2 Tahun / Lebih 100 Siri )
Bermula 22/02/2012................................................22/02/2014.
Siri 28. Fi'el
Siri 41. Haraf
Siri 54. Penditilan Haraf Melalui Surah Ali Imran Ayat 1...dan Al-Baqarah Ayat 159 - 164 ( Mengenalpasti Fi'il Mudhariq ).
Siri 55. Mengenalpasti Mabni & Mubrab.
Siri 56. Pendetail Pembentukan fe'el dalam Al-Quran30 Mac 2010, Sekolah Kebangsaan Jelutung, Kulim.
Pengalaman Pertama Diuji Hafazan - Juz Amma.
Mewakili Sekolah Kebangsaan Seri Kulim
dalam Majlis Tadarus Al-Quran ( MTQ ), PKG Kulim.

Nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan ? HAFAZAN SURAH AR-RAHMAN.

Bacaan Al-Quran Oleh Ustaz Ismail bin Hashim

Kunjungan Hari Ini